Kříž

Českobratrský evangelický sbor ve Volyni

Bohoslužby

Každý týden

Bohoslužby se v sídle sboru, ve Volyni, konají každou neděli od 10:00 hodin.

Souběžně s bohoslužbami probíhají „ bohoslužby pro děti“ tzv. „ Nedělní škola“.

Každou první neděli v měsíci je při bohoslužbách vysluhována Svatá Večeře Páně.