logoCCE

Českobratrský evangelický sbor ve Volyni

O Z N Á M E N Í AKTUÁLNĚ  P Ř I P R A V U J E M E aktualizace 11. 8. 2017


Bohoslužby

se v sídle sboru, ve Volyni, konají každou neděli od 10hodin

www.prouprchliky.cz

jsou webové stránky, které zřídila ČCE jako odpověď na aktuální situaci v souvislosti se zvýšeným příchodem uprchlíků a migrantů do Evropy.

V ČCE pracuje farář pro menšiny + nově je teď zřízeno pracovní místo koordinátora pro práci s uprchlíky a migranty. Na uvedených webových stránkách se dozvíte jak a kde účinně pomáhat, jak se zapojit. Případně koho pozvat na besedu na uvedené téma apod.

....více info www.prouprchliky.cz nebo v dokumentu ZDE

Sbor má profil na FACEBOOKU

aktuální informace můžete sledovat také ZDE

Plánujeme nové stránky!

doba zprovoznění je neznámá

Prostory sborového domu

máte-li zájem o poskytnutí sborového domu ve Volyni pro vaše víkendové či týdenní pobyty, tak se neváhejte přihlásit - vhodné i pro větší skupiny ale i pro rodiny s dětmi.

... více ZDE


------------------

Úvodní stránka

Fotogalerie

Kontakty

..Možnosti pobytů

* Rekonstrukce sborového domu *

* Strakonice *

* Sborové dopisy *

TOPlist
TOPlist


budova Českobratrská církev evangelická

vznikla v roce 1918 sjednocením českých evangelických církví augsburského a helvétského vyznání v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. V současnosti je druhou největší církví v České republice s přibližně 130 000 členy a 250 sbory rozmístěnými po celém území republiky.

ČCE je ustavena na presbyterně - synodním principu, což znamená, že vedení sborů a církve je v rukou duchovních a volených laiků - presbyterů. Jednotlivé farní sbory jsou samostatné právnické osoby s odvozenou právní subjektivitou. Řídí se církevním zřízením a řády, které jsou schvalovány nejvyšším orgánem církve - synodem.Evangelický sbor ve Volyni

patří spolu s dalšími sedmi sbory do Jihočeského seniorátu. Území sboru je velmi rozsáhlé - Stachy, Vimperk, Prachatice, Netolice, na jihu až po státní hranice - celkem je to 182 obcí.

Sbor ve Volyni byl založen roku 1921. Svého kazatele měl až do roku 1966, od té doby byl administrativně spravován ze Strakonic, Písku, Tábora či Českých Budějovic. Dalšího vlastního kazatele si sbor opět zvolil v roce 2004, kdy 15.října 2004 do služby zde nastoupil Mgr. Hynek Tkadleček. Poté odstoupil a na jeho místo dočasne nastoupil Mgr. Jiří Ježdík, administrátor sboru.


Více z historie a současnoti sboru se dozvíte zde:

Historie a současnost
NĚKOLIK SLOV O CÍRKVI

Českobratrská církev evangelická je církev tradiční i moderní. Tradiční v tom smyslu, že vychází z bohatého odkazu české a evropské reformace, hlásí se k dílu minulých generací, řada jejích členů pochází z rodin, kde se evangelické vyznání dědilo z otců na syny. V současném světě chce však být církví v dobrém smyslu slova moderní. Moderní svým zřetelem na běžný život a jeho každodenní problémy, na složitost doby a mezilidských vztahů. Biblická životní orientace má podle českobratrských evangelíků vstupovat do všech těchto poloh, netýká se pouze nedělního kázání nebo vnitřního duchovního života.

Je to také církev otevřená. Otevřená pro každého i otevřená různým názorům v sobě samé. Je otevřená také ekumenicky, všekřesťansky. Nikdy o sobě netvrdila, že je jediná pravá církev a vždy měla daleko k jakékoli povýšenosti nebo sektářství. Právě naopak, sama se považuje za část jediné všeobecné Církve Kristovy a proto se snaží udržovat dobré vztahy s křesťany všech vyznání.

Konečně je to také první sjednocená církev ve Střední Evropě. Vznikla v roce 1918 spojením luterského a kalvínského evangelického směru a od té doby žije vlastním životem s nepřehlédnutelným postavením ve společnosti. I to svědčí o její otevřenosti a moderním myšlení.

Základní bohoslužebnou i správní složkou je farní sbor. Ty se pak územně sdružují do seniorátů. Nejvyšším orgánem církve je synod, asi stočlenné shromáždění volených zástupců. Práci celé církve řídí synodní rada, rovněž volená. Také jednotlivé sbory mají svoje volené orgány, staršovstva. Ve všech správních orgánech jsou zastoupeni rovnou měrou jak duchovní, tak laičtí členové církve. Také faráři jsou ve sborech voleni. Organizace církve je tedy demokratická.

To nejdůležitější na působení Českobratrské církve evangelické však vyplývá už z jejího názvu: je to snaha o tlumočení evangelia, radostného biblického poselství. Jak věříme, toto poselství je trvale platné, je to stálá hodnota nepodléhající zmatkům a nejistotám doby a především je to životní orientace. Směr, kudy je dobré se ubírat.

Pavel Klinecký farář ČCE
Převzato ze serveru http://www.e-cirkev.cz/.
Pokud chcete další informace, pak hledejte zde:

Českobratrská církev evangelická - ofic. web církve ZDE

Evangnet - nezávislý evangelický portál ZDE

Další užitečné odkazy: ZDE (život církve, církevní organizace, ekumena, vzdělávání, rekreace apod.)