logoCCE

Českobratrský evangelický sbor ve Volyni

O Z N Á M E N Í AKTUÁLNĚ P Ř I P R A V U J E M E aktualizace 14.8.16

bohoslužby

se v sídle sboru, ve Volyni, konají každou neděli od 10hodin

Kazatelna od června do srpna 2016

PŘEHLED KAZATELŮ VE VOLYNI V LETNÍCH MĚSÍCÍCH NAJDETE - ZDE

sbor je bez vlastního kazatele

od 1. září 2016 nemá volyňský sbor vlastního kazatele - je administrativně spravován kazatelem Jiřím Jedžíkem z Písku.

V případě potřeby kontaktujte kurátora sboru Ing. Petra Kučeru 602 408 203 nebo administrátora sboru Mgr. Jiřího Ježdíka 728 529 547.

Při nedělních bohosužbách tak můžete z kazatelny slyšet kazatele z okolí, kteří našemu sboru vypomáhají svou službou.

Evangelická neděle

bude 4. září 2016 v Českých Budějovicích, začátek v 9,30. Program pro všechny generace po celý den.

Plakát je možné si prohlédnou zde: ZDE

Svou případnou účast nahlaste v neděli kurátorovi sboru.

Setkání pro konfirmandy

se plánuje na víkend od 23. do 25. září do Volyně.

Adopce na blízko - ČERVEN

aktuální zpráva pro dárce a příznivce sociálního projektu našeho sboru je ZDE

podrobnější info o projektu najdete ZDE

www.prouprchliky.cz

jsou webové stránky, které zřídila ČCE jako odpověď na aktuální situaci v souvislosti se zvýšeným příchodem uprchlíků a migrantů do Evropy.

V ČCE pracuje farář pro menšiny + nově je teď zřízeno pracovní místo koordinátora pro práci s uprchlíky a migranty. Na uvedených webových stránkách se dozvíte jak a kde účinně pomáhat, jak se zapojit. Případně koho pozvat na besedu na uvedené téma apod.

....více info www.prouprchliky.cz nebo v dokumentu ZDE

Sborový dopis - duben 2016

na začátku dubna jsme rozesílali členům sboru informační sborový dopis o aktuálním dění ve sboru

.... více informací ZDE

Sbor má profil na FACEBOOKU

aktuální informace můžete sledovat také ZDE

Prostory sborového domu

máte-li zájem o poskytnutí sborového domu ve Volyni pro vaše víkendové či týdenní pobyty, tak se neváhejte přihlásit - vhodné i pro větší skupiny ale i pro rodiny s dětmi.

... více ZDE


------------------

Úvodní stránka

Pravidelný program

Co bylo

Fotogalerie

Kontakty


..Adopce na blízko

..Fairtradový sbor

..Možnosti pobytů

..Ratejna* Rekonstrukce sborového domu *

* Strakonice *

* Sborové dopisy *

TOPlist
TOPlist


FT001

Fairtradový sbor

projekt sboru realizovaný od jara 2005* Podpoře far trade se věnujeme již or roku 2005.Od října 2013 jsme certifikovaný Fairtradový sbor.

* Příprava fairtradového občerstvení je u nás již několik let běžnou praxí. Fairtradová káva, čaj, cukr či čokoláda jsou využívány na „Sborové kafe“, při pastoračních návštěvách, na občerstvení při běžném sborovém programu i při volnočaových aktivitách Ratejny.

* Jsme mobilní pobočkou Obchůdku Jednoho Světa - můžete u nás zakoupit potraviny a rukodělné výrobky s certifikátem Fair Trade

* Propagační a prodejní FT stánek je také Velikonočních a Adventních jarmarcích, které pořádáme.

* Od roku 2005 pořádáme každoroční osvětové besedy se zástupci o.p.s. Jeden svět pro širokou veřejnost, jedenkrát do roka se také pořádáme sborové odpoledne s hostem na téma fair trade, které je spojené s prodejem fairtradových výrobků.


----------

FÉROVÁ SNÍDANĚ 2016 - přidejte se k nám ...www.ferovasnidane.czFOTKY z Férové snídaně 2016 najdete ZDE

.... plakáty ke stažení ZDE a ZDE


----------

Našimi partnery jsou:
- Jeden svět o.p.s., která provozuje Obchůdek Jeden Svět jejich web ZDE
- Mamacoffee, která mimo jiné dodává čerstvě praženou kávu jejich web ZDE

----------
Jsme zapojeni do kampaně a sbíráme podpisy na petici www.zaferovoucokoladu.cz

FT001

----------

Aktuální nabídka FT zboží je ZDE a nebo si ho můžete prohlédnout na reálných fotkách - zde

FT001

----------

V ČR je sedm fairtradových sborů. Co to znamená? Můžete slyšet v pořadu Zaostřeno (vysíláno24.12 od 18.10 min) - uslyšíte Věru Lukášovou, která spolu s Jaromírem Dusem přinesla myšlenku fairtrade do ČR . přímý odkaz ZDEFotografie z předávání certifikátu FT sbor.
FT001
FAIR TRADE neusiluje o stlačení pořizovací ceny na nejnižší úroveň, jak je to cílem komerčního „FREE“ trhu. Cílem FAIRE TRADE je nakupovat zboží za odpovídající ceny a zákazníky přesvědčit o tom, že platí sice vyšší, ale spravedlivou cenu, která odpovídá pořizovacím nákladům.

FAIR TRADE usiluje o vyloučení „nefairového“ meziobchodu, tj. snahy různých zprostředkovatelů využívat nouze dodavatelů/producentů a platit jim ceny, které nekryjí ani výrobní náklady. FAIR TRADE se snaží cestu produktů ke spotřebiteli zkrátit na nejnižší možnou míru.

Cílovou skupinou FAIR TRADE jsou znevýhodnění výrobci v zemědělství a řemeslné výrobě. FAIR TRADE ale nejedná s jednotlivci, nýbrž s organizacemi, které zájmy těchto skupin zastupují, především s těmi, které mají volené představitele. Udržuje s nimi dlouhodobě transparentní partnerské vztahy.

FAIR TRADE platí za odebrané zboží cenu, na které se obě strany předem dohodly. Tato cena přesahuje vždycky výši obvyklou v komerčním obchodě a kryje skutečné výrobní a zpracovatelské náklady. FAIR TRADE neplatí přímo jednotlivcům, ale organizaci/organizacím, které producenty zastupují, a které také odpovídají a ručí za to, že hospodářský výsledek je rozdělován spravedlivě. O využití těchto prostředků pak podle povahy dodavatelské organizace rozhodují členové družstev hlasováním. Většinou rozhodnou o jejich využití pro společné blaho v projektech, které zlepšují jejich pracovní a sociální podmínky.

FAIR TRADE umožňuje producentům získat vyšší výnosy, nabízí výhodné dlouhodobé obchodní vztahy a platby předem. Vyšší cena je výhodou především u zemědělských produktů. U řemeslných produktů patří k výhodám i poskytované poradenství, informace o očekávaných trendech a designech a možnost přístupu na mezinárodní trh. Trvalé dlouhodobé obchodní partnerství je pro řadu organizací důležitější než sama dosažená cena.

FAIR TRADE zásadně nezaměstnává děti. Jejich práva zajišťuje a chrání tím, že dává dospělým možnost vytvořit příjem, který rodině umožňuje posílat děti do škol.

FAIRE TRADE poskytuje svým partnerům poradenskou činnost. Někdy to znamená partnerskou organizaci dlouhodobě doprovázet, pomáhat jí zvyšovat kvalitu i úroveň designu výrobků tak, aby dosahovaly standartu FAIRTRADE, znamená to radit a pomáhat lépe organizovat výrobu a snižovat náklady. Tato pomoc vyžaduje ovšem důvěru, plodnou komunikaci a vzájemný respekt. Pro FAIR TRADE hrají osvěta, vzdělání a informace důležitou roli.

Cílem všech účastníků FAIR TRADE je dát lidem v rozvojovém světě spravedlivé příležitosti, vytvářet pro ně spravedlivé obchodní podmínky a zajišťovat jejich práva. FAIRE TRADE se angažuje v kampaních, jejichž cílem je změnit pravidla a praktiky konvenčního komerčního obchodování.
Co bychom chtěli v nejbližší budoucnosti:

- stále mít v našem sboru i v prostorách o.s. Ratejna stálý obchůdek se širokým spektrem FT potravin
- i nadále pořádat velikonoční a adventní trhy, na kterých prodáváme FT výrobky a potraviny
- i nadále pořádat osvětové a propagační besedy
- v našich prostorách pravidelně aktualizovat nástěnku s letáky a brožurami, které informují o myšlence FT
- pořádat osvětové propagační akce - hudební dílna, vaření kávy, výstavy fotografií
- prodejní stánek s FT potravinymi při filmovém festilavu ve Volyni - Volyňský rozcestník apod.
- nabízet FT potraviny a rukodělné výrobky místním obchodníkům a organizacím (kavárna, dětský klub apod. ) pro zajišťění široké možnosti nákupu


FT001 FT001
Základní orientaci najdete třeba zde: http://www.fairtrade-cesko.cz/ - přímý odkaz
CO JE FAIR TRADE

Fair trade je způsob obchodu, který poskytuje pěstitelům a řemeslníkům ze zemí globálního Jihu možnost uživit se vlastní prací za důstojných podmínek. Výrobci v rámci systému fair trade dostávají za svou práci výkupní cenu, která odpovídá nákladům na pěstování či výrobu a zároveň umožňuje důstojné živobytí. Fair trade zaručuje férové obchodní podmínky, dodržování lidských a pracovních práv nebo šetrnost k životnímu prostředí.

Mezi základní principy fair trade patří:
- výkupní cena odpovídající nákladům udržitelné produkce a důstojného živobytí
- dlouhodobé obchodní vztahy
- dodržování úmluv Mezinárodní organizace práce (ILO)
- zákaz nucené a dětské práce
- dlouhodobě udržitelný rozvoj místních komunit
- kontrolované využívání pesticidů a další zemědělské chemie
- šetrnější přístup k využívání přírodních zdrojů


Spotřebitel pozná fairtradový výrobek nejlépe podle certifikační známky Fairtrade na obale. Ve specializovaných fairtradových obchodech je možné zakoupit i výrobky (především řemeslné a textilní zboží), které certifikační známku nemají, ale pocházejí od prověřených dovozců, členů Světové fairtradové organizace (WFTO).