logoCCE

Českobratrský evangelický sbor ve Volyni
Úvodní stránka

Fotogalerie

Kontakty

..Možnosti pobytů

* Rekonstrukce sborového domu *

* Strakonice *

* Sborové dopisy *

TOPlist
TOPlist

Rekonstrukce sborového domu
Rekonstrukce probíhala v několika etapách – 2005 / 2007 / 2009 / 2010 / 2014/ dokončovací práce

Budování funkčního sborového domu bylo financováno z několika zdrojů - Ministerstvo kultury ČR, zahraniční dárci (HEKS + sbor ve Windish-Hausen ve Švýcarsku + Regensburg a Ortenburg v Německu), Jeronýmova Jednota ČCE, výtěžky z Dobročinných bazarů, refinancování od o.s. Ratejna, firma HET Ohníč, členové a příznivci sboru.

Velmi významnou položkou při budování sborového domu jsou desetitisíce brigádnických hodin, které zde odpracovali členové a příznivci sboru + mládežníci, kteří k nám jezdili na pracovní pobyty (mládež ze sboru ve Windish-Hausen, mládež při pobytu IBO z Holandska, mládež FS ČCE Pardubice a Mělník, mládež jihočeského seniorátu a mnozí jiní).

Budova bylo postavena začátkem minulého století, již v roce 1904 sloužila jako vyšší dívčí škola - byly zde tři třídy (učebny), jeden velký byt pro ředitele školy a malá obytná místnost pro školníka. Pravděpodobně již v roce 1904 zde byl postaven přístěnek v obou patrech, kde byly vždy tři suché záchody. Později byla budova prodána farnímu sboru ČCE.

Sbor byl až do roku 1966 trvale obsazen kazatelem. Po tomto roce byly v domě používány pouze dvě spodní místnosti (modlitebna a kancelář) a horní patra byla střídavě pronajímána různým nájemcům. Po celou tu dobu zde nebyly prováděny žádné stavební zásahy, natož nějaké rekonstrukce či opravy.

Sborový dům byl velmi dlouho bez vnitřních stavebních úprav a udržování. Některé stavební práce byly prováděny neodborně a bez návaznosti na starý ale funkční systém (např. odpojení zvodnění domu, což způsobilo značné škody v přízemí domu). Ještě v roce 2003 zde nebylo ani splachovací WC.

Staršovstvo sboru se v roce 2005 rozhodlo sborový dům zrekonstruovat a nabídnout jeho prostory do užívání širší veřejnosti:

* Bylo provedeno zateplení a kompletní obnova omítky z východní strany domu včetně štítu + obnova omítek ve zbylých částech obvodových zdí domu včetně zachování původního členění omítky na přední části budovy.

* V celé budově jsou nové elektrorozvody a rozvody vody a oprava svodů do kanalizace.

* Vyměnili jsme kompletně všechna okna v domě, což představuje 30 velkých dřevěných oken. Nové jsou také oboje vchodové dveře.

* V patře domu (část do ulice) je nově vybudován byt 2+1, který nyní slouží jako byt pro kazatele sboru.

* V celém domě byly odstraněny veškeré vnitřní omítky a nově naštukováno.

* V polovině domu se nám podařilo zrekonstruovat původní dřevěné podlahy. V noclehárně, v herně a ve vikárce jsou podlahy kompletně nové. Museli jsem provést výměnu vnitřního dřevěného schodiště včetně opravy kleneb pod ním.

* Podařilo se nám kompletně vybudovat dvoje koupelny, což představuje 3x sprchový kout, 6x WC a umývárny.

* Dokázali jsem také zrevitalizovat dvorek a zahradu + opravit zde kůlnu a zřídit velký dřevník.

* V půdních prostorách je vybudována „dřevostavba“, která slouží jako kancelář kazatele sboru.

* V poslední části rekonstrukce jsme zcela nově vybudovali sborovou kuchyňku - nové omítky včetně podlahy a pořízení nové kuchyňské linky.

* Celý interiér domu je vybaven novým či staronovým nábytkem a inventářem.

* Práci nám komplikovala hlavně vlhkost domu = dlouhé čekací časy při zrání omítek a štuků apod. V neposlední řadě jsme museli bojovat s dřevomorkou, která nám zničila novu dřevěnou podlahu v herně a část zdiva a oken - v přízemí domu jsou tedy některé práce "krát dva".Fotografie z rekonstukce sborového domu - řazeno sestupně.

Stav 2015


Najděte deset rozdílů :-) ↑Dokument ke stažení


další etapa rekonstrukce 2010 ↑nahlédněte do fotogalerie


Stav domu - prosinec 2009Budova z ulice
budova budova
Budova ze dvora
budova budova
Dvorek a zahrada
budova budova
Bohoslužebná místnost
budova budova
Klubová místnost - herna
budova
Vikárka
budova
Noclehárna + sociálky
budova budova
Schodiště a chodba
budova budova

Výměna oken v přední části domu (červen 2007)

Zazdívání oken v modlitebně (červenec 2007)Vybudování herny

Další část rekonstrukce domu spočívá ve vybudování herny pro volnočasové aktivity. Finance na tuto rekonstrukci z velké části sehnalo naše obč. sdružení RATEJNA, velkým dárcem je Nadační fond Věry Třebické Řivnáčové.

Tato místnost byla dlouho bez oken a neodborný zásah do kanalizace před lety způsobil promáčení podlahy a její hnilohu. Rozhodli jsem se tedy celou podlahu vytrhat, připravit nové podloží a truhlářlům jsme zadali výrobu podlahy nové. Nejprve bylo třeba mísnost vyklidit, ještě nás zde čeká obnova elektroinstalace a obnova omítek. Okna jsou zde nová již od zimy 2005.Rekonstrukce farářského bytu (dokončení 9/07)

V patře sborového domu je bývalý byt pana ředitele (Dívčí školy). Tento byt byl v užívání kazatele Políčkem a následně několika páry mladých lidí z Volyně, kteří tu žili vždy jen krátce.

Před nástupem současného kazatele byla část bytu upravena na provizorní bydlení matky s dětmi v sociální nouzi. Druhá část bytu byla užívána Klubem maminek. Neustálé změny uživatelů a změny záměrů užívání se na místnostech negativně podepsaly. Bydlení kazatele mimo sídlo sboru je pro sbor finančně a lidsky neúnosné a tak v současnosti upravujeme tyto prostory na budoucí byt 2+1 pro kazatele a jeho rodinu.

Pro dokončení úpravy bytu kazatele je nutné zbavit omítky několika vrstev výmalby a nově naštukovat omítky a vymalovat. parketové a palubkové podlahy je nutné obrousit a znovu nalakovat. je zde také nutné zbudovat kuchyňský kout (přívod vody, odpady) a dřevěnou dveřní zástěnu na chodbě. úpravu bytu řešíme a i nadále budeme řešit svépomocí, brigádně.

Stav budovy 2007, stavební záměr ↑Dokument ke stažení