Ostatní

Odkazy

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická - ofic. web církve: Českobratrská církev evangelická

Evangnet - nezávislý evangelický portál: Evangnet

Jihočeská mládež

Jsme skupina mladých lidí ve věku 13 - 25 let, pocházíme z jižních Čech a hlásíme se k Českobratrské církvi evangelické. Je nás cca 20 a scházíme se společně na akcích, které pro nás pořádá 5 aktivních mládežníků - SOM. Akce se konají postupně ve všech jihočeských sborech ČCE. Společně také jezdíme na celocírkevní akce. Spojuje nás víra či hledání vlastní cesty k víře, chuť se setkávat, kamarádství a spousta zážitků. Na našich akcích se zamýšlíme nad různými pro nás zajímavými tématy, snažíme se je pojmout z více úhlů pohledu. A sem tam se podíváme do Bible, jak to píšou tam. A mimo to opravdu rádi zpíváme, blbneme a jsme pro každou legraci.

Převzato z oficiálního webu jihočeské mládeže

Prouprchliky.cz

jsou webové stránky, které zřídila ČCE jako odpověď na aktuální situaci v souvislosti se zvýšeným příchodem uprchlíků a migrantů do Evropy.

V ČCE pracuje farář pro menšiny + nově je teď zřízeno pracovní místo koordinátora pro práci s uprchlíky a migranty. Na uvedených webových stránkách se dozvíte jak a kde účinně pomáhat, jak se zapojit. Případně koho pozvat na besedu na uvedené téma apod.

Více informací naleznete na Prouprchliky.cz

Římskokatolická farnost Volyně

Odkaz na stránky římskokatolické farnosti ve Volyni

Město Volyně

Odkaz na stránky města Volyně

Staré verze stránek - Wayback machine

Wayback Machine je internetový nástroj, který umožňuje nahlédnout na staré verze stránek. Pokud by vás zajímalo, jak naše staré sránky vypadaly, či fotky, které již nejsou dostupné, stačí kliknout na tento odkaz: Wayback Machine

Rekonstrukce sborového domu

Rekonstrukce probíhala v několika etapách – 2005 / 2007 / 2009 / 2010 / 2014/ dokončovací práce

Budování funkčního sborového domu bylo financováno z několika zdrojů - Ministerstvo kultury ČR, zahraniční dárci (HEKS + sbor ve Windish-Hausen ve Švýcarsku + Regensburg a Ortenburg v Německu), Jeronýmova Jednota ČCE, výtěžky z Dobročinných bazarů, refinancování od o.s. Ratejna, firma HET Ohníč, členové a příznivci sboru.

Velmi významnou položkou při budování sborového domu jsou desetitisíce brigádnických hodin, které zde odpracovali členové a příznivci sboru + mládežníci, kteří k nám jezdili na pracovní pobyty (mládež ze sboru ve Windish-Hausen, mládež při pobytu IBO z Holandska, mládež FS ČCE Pardubice a Mělník, mládež jihočeského seniorátu a mnozí jiní).

Budova byla postavena začátkem minulého století, již v roce 1904 sloužila jako vyšší dívčí škola - byly zde tři třídy (učebny), jeden velký byt pro ředitele školy a malá obytná místnost pro školníka. Pravděpodobně již v roce 1904 zde byl postaven přístěnek v obou patrech, kde byly vždy tři suché záchody. Později byla budova prodána farnímu sboru ČCE.

Sbor byl až do roku 1966 trvale obsazen kazatelem. Po tomto roce byly v domě používány pouze dvě spodní místnosti (modlitebna a kancelář) a horní patra byla střídavě pronajímána různým nájemcům. Po celou tu dobu zde nebyly prováděny žádné stavební zásahy, natož nějaké rekonstrukce či opravy.

Sborový dům byl velmi dlouho bez vnitřních stavebních úprav a udržování. Některé stavební práce byly prováděny neodborně a bez návaznosti na starý ale funkční systém (např. odpojení zvodnění domu, což způsobilo značné škody v přízemí domu). Ještě v roce 2003 zde nebylo ani splachovací WC.

Staršovstvo sboru se v roce 2005 rozhodlo sborový dům zrekonstruovat a nabídnout jeho prostory do užívání širší veřejnosti.

Proběhly následující opravy:

 • Bylo provedeno zateplení a kompletní obnova omítky z východní strany domu včetně štítu + obnova omítek ve zbylých částech obvodových zdí domu včetně zachování původního členění omítky na přední části budovy.
 • V celé budově byly zavedeny nové elektrorozvody a rozvody vody a oprava svodů do kanalizace.
 • Všechna okna v domě byla kompetně vyměněna, což představuje 30 velkých dřevěných oken, a také oboje vchodové dveře.
 • V patře domu (část do ulice) byl nově vybudován byt 2+1, který nyní slouží jako byt pro kazatele sboru.
 • V celém domě byly odstraněny veškeré vnitřní omítky a nově naštukováno.
 • Podařilo se kompletně vybudovat dvoje koupelny, což představuje 3x sprchový kout, 6x WC a umývárny.
 • Dvorek a zahrada byly také zrevitalizovány + oprava kůlny a zřízen velký dřevník.
 • V půdních prostorách byla vybudována „dřevostavba“, která slouží jako kancelář kazatele sboru.
 • V poslední části rekonstrukce byla zcela nově vybudovánai sborová kuchyňka - nové omítky včetně podlahy a pořízení nové kuchyňské linky.
 • Celý interiér domu byl vybaven novým či staronovým nábytkem a inventářem.
 • Práce byla komplikována hlavně vlhkost domu = dlouhé čekací časy při zrání omítek a štuků apod. V neposlední řadě proběhl boj s dřevomorkou, která zničila novu dřevěnou podlahu v herně a část zdiva a oken - v přízemí domu jsou tedy některé práce "krát dva".

Vybudování herny

Další část rekonstrukce domu spočívá ve vybudování herny pro volnočasové aktivity. Finance na tuto rekonstrukci z velké části sehnalo naše obč. sdružení RATEJNA, velkým dárcem je Nadační fond Věry Třebické Řivnáčové.

Tato místnost byla dlouho bez oken a neodborný zásah do kanalizace před lety způsobil promáčení podlahy a její hnilohu. Rozhodli jsem se tedy celou podlahu vytrhat, připravit nové podloží a truhlářlům jsme zadali výrobu podlahy nové. Nejprve bylo třeba mísnost vyklidit, ještě nás zde čeká obnova elektroinstalace a obnova omítek. Okna jsou zde nová již od zimy 2005.

Rekonstrukce farářského bytu (dokončení 9/07)

V patře sborového domu je bývalý byt pana ředitele (Dívčí školy). Tento byt byl v užívání kazatele Políčkem a následně několika páry mladých lidí z Volyně, kteří tu žili vždy jen krátce.

Před nástupem současného kazatele byla část bytu upravena na provizorní bydlení matky s dětmi v sociální nouzi. Druhá část bytu byla užívána Klubem maminek. Neustálé změny uživatelů a změny záměrů užívání se na místnostech negativně podepsaly. Bydlení kazatele mimo sídlo sboru je pro sbor finančně a lidsky neúnosné a tak v současnosti upravujeme tyto prostory na budoucí byt 2+1 pro kazatele a jeho rodinu.

Pro dokončení úpravy bytu kazatele je nutné zbavit omítky několika vrstev výmalby a nově naštukovat omítky a vymalovat. parketové a palubkové podlahy je nutné obrousit a znovu nalakovat. je zde také nutné zbudovat kuchyňský kout (přívod vody, odpady) a dřevěnou dveřní zástěnu na chodbě. úpravu bytu řešíme a i nadále budeme řešit svépomocí, brigádně.

Fotogalerie

Na těchto sborových stránkách mnoho fotek nenajdete, avšak zde je odkaz na naši fotogalerii na webu Zonerama, kde si naše fotky můžete prohlédnout: Fotky ČCE Volyně