logoCCE

Českobratrský evangelický sbor ve Volyni

O Z N Á M E N Í AKTUÁLNĚ P Ř I P R A V U J E M E aktualizace 12.5.16

bohoslužby

se v sídle sboru, ve Volyni, konají každou neděli od 10hodin

pravidelný program:

Středa 16hod - Biblické příběhy

Středa 17hod - Abeceda života

Středa 18,30 - Setkání nad Biblí

Středa 18,30 - Zpěvem k srdci

--------------
Středa 9,00 - Setkávání rodičů s dětmi

Další podrobnosti najdete v sekci Pravidelný program

Biblické hodiny pro dospělé

se v květnu 2016 konají ve středu 11. a 25.dubna

setkání Zpěvem k srdci bude 4. a 18.dubna

FÉROVÁ SNÍDANĚ 2016

14. května 2016 na volyňské plovárně budeme férově piknikovat

.... plakáty ke stažení ZDE a ZDE

Svatodušní neděle

15. května 2016 budeme při bohoslužbách slavit Večeři Páně

Zamyšlení k Neděli svatodušní naleznete třeba ZDE

Celocírkevní setkání pastoračních pracovníků

ve dnech 16. až 18. květnu bude náš sbor hosti celocírkevní setkání pastoračních pracovníků naší církve. Téma je spiritualita a hlavním hostem prof. Ivana Noble.

více informací získáte na faře

Adopce na blízko - DUBEN až ČERVEN

sociální projekt našeho sboru - podrobnější info a aktuální potřeby, které sháníme do adopčních rodin najdete ZDE

Festival k poctě Jeronýma Pražského

v květnu 2016 uplyne 600 let od upálení univerzitního mistra Jeronýma Pražského - naše církev chce připomenout jeho mučednickou smrt festivalem, který se uskuteční v neděli 28.5.2016 na Střeleckém ostrově v Praze. Více informací najdete ZDE

kurz pro vzdělávání laiků - červen

12. června od 18 hodin - více ZDE

Sborový dopis - duben 2016

na začátku dubna jsme rozesílali členům sboru informační sborový dopis o aktuálním dění ve sboru

.... více informací ZDE

Sbor má profil na FACEBOOKU

aktuální informace můžete sledovat také ZDE

Prostory sborového domu

máte-li zájem o poskytnutí sborového domu ve Volyni pro vaše víkendové či týdenní pobyty, tak se neváhejte přihlásit - vhodné i pro větší skupiny ale i pro rodiny s dětmi.

... více ZDE


------------------

Úvodní stránka

Pravidelný program

Co bylo

Fotogalerie

Kontakty


..Adopce na blízko

..Fairtradový sbor

..Možnosti pobytů

..Ratejna* Rekonstrukce sborového domu *

* Strakonice *

* Sborové dopisy *

TOPlist
TOPlist


budova Českobratrská církev evangelická

vznikla v roce 1918 sjednocením českých evangelických církví augsburského a helvétského vyznání v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. V současnosti je druhou největší církví v České republice s přibližně 130 000 členy a 250 sbory rozmístěnými po celém území republiky.

ČCE je ustavena na presbyterně - synodním principu, což znamená, že vedení sborů a církve je v rukou duchovních a volených laiků - presbyterů. Jednotlivé farní sbory jsou samostatné právnické osoby s odvozenou právní subjektivitou. Řídí se církevním zřízením a řády, které jsou schvalovány nejvyšším orgánem církve - synodem.Evangelický sbor ve Volyni

patří spolu s dalšími sedmi sbory do Jihočeského seniorátu. Území sboru je velmi rozsáhlé - Stachy, Vimperk, Prachatice, Netolice, na jihu až po státní hranice - celkem je to 182 obcí.

Sbor ve Volyni byl založen roku 1921. Svého kazatele měl až do roku 1966, od té doby byl administrativně spravován ze Strakonic, Písku, Tábora či Českých Budějovic. Dalšího vlastního kazatele si sbor opět zvolil v roce 2004, kdy 15.října 2004 do služby zde nastupuje Mgr. Hynek Tkadleček.


Více z historie a současnoti sboru se dozvíte zde:

Historie a současnost
NĚKOLIK SLOV O CÍRKVI

Českobratrská církev evangelická je církev tradiční i moderní. Tradiční v tom smyslu, že vychází z bohatého odkazu české a evropské reformace, hlásí se k dílu minulých generací, řada jejích členů pochází z rodin, kde se evangelické vyznání dědilo z otců na syny. V současném světě chce však být církví v dobrém smyslu slova moderní. Moderní svým zřetelem na běžný život a jeho každodenní problémy, na složitost doby a mezilidských vztahů. Biblická životní orientace má podle českobratrských evangelíků vstupovat do všech těchto poloh, netýká se pouze nedělního kázání nebo vnitřního duchovního života.

Je to také církev otevřená. Otevřená pro každého i otevřená různým názorům v sobě samé. Je otevřená také ekumenicky, všekřesťansky. Nikdy o sobě netvrdila, že je jediná pravá církev a vždy měla daleko k jakékoli povýšenosti nebo sektářství. Právě naopak, sama se považuje za část jediné všeobecné Církve Kristovy a proto se snaží udržovat dobré vztahy s křesťany všech vyznání.

Konečně je to také první sjednocená církev ve Střední Evropě. Vznikla v roce 1918 spojením luterského a kalvínského evangelického směru a od té doby žije vlastním životem s nepřehlédnutelným postavením ve společnosti. I to svědčí o její otevřenosti a moderním myšlení.

Základní bohoslužebnou i správní složkou je farní sbor. Ty se pak územně sdružují do seniorátů. Nejvyšším orgánem církve je synod, asi stočlenné shromáždění volených zástupců. Práci celé církve řídí synodní rada, rovněž volená. Také jednotlivé sbory mají svoje volené orgány, staršovstva. Ve všech správních orgánech jsou zastoupeni rovnou měrou jak duchovní, tak laičtí členové církve. Také faráři jsou ve sborech voleni. Organizace církve je tedy demokratická.

To nejdůležitější na působení Českobratrské církve evangelické však vyplývá už z jejího názvu: je to snaha o tlumočení evangelia, radostného biblického poselství. Jak věříme, toto poselství je trvale platné, je to stálá hodnota nepodléhající zmatkům a nejistotám doby a především je to životní orientace. Směr, kudy je dobré se ubírat.

Pavel Klinecký farář ČCE
Převzato ze serveru http://www.e-cirkev.cz/.
Pokud chcete další informace, pak hledejte zde:

Českobratrská církev evangelická - ofic. web církve ZDE

Evangnet - nezávislý evangelický portál ZDE

Další užitečné odkazy: ZDE (život církve, církevní organizace, ekumena, vzdělávání, rekreace apod.)