Ostatní

Odkazy

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická - ofic. web církve: Českobratrská církev evangelická

Evangnet - nezávislý evangelický portál: Evangnet

Jihočeská mládež

Jsme skupina mladých lidí ve věku 13 - 25 let, pocházíme z jižních Čech a hlásíme se k Českobratrské církvi evangelické. Je nás cca 20 a scházíme se společně na akcích, které pro nás pořádá 5 aktivních mládežníků - SOM. Akce se konají postupně ve všech jihočeských sborech ČCE. Společně také jezdíme na celocírkevní akce. Spojuje nás víra či hledání vlastní cesty k víře, chuť se setkávat, kamarádství a spousta zážitků. Na našich akcích se zamýšlíme nad různými pro nás zajímavými tématy, snažíme se je pojmout z více úhlů pohledu. A sem tam se podíváme do Bible, jak to píšou tam. A mimo to opravdu rádi zpíváme, blbneme a jsme pro každou legraci.

Převzato z oficiálního webu jihočeské mládeže

Jan Kábrt

Odkaz na stránky bratra Jana Kábrta

Prouprchliky.cz

jsou webové stránky, které zřídila ČCE jako odpověď na aktuální situaci v souvislosti se zvýšeným příchodem uprchlíků a migrantů do Evropy.

V ČCE pracuje farář pro menšiny + nově je teď zřízeno pracovní místo koordinátora pro práci s uprchlíky a migranty. Na uvedených webových stránkách se dozvíte jak a kde účinně pomáhat, jak se zapojit. Případně koho pozvat na besedu na uvedené téma apod.

Více informací naleznete na Prouprchliky.cz

Římskokatolická farnost Volyně

Odkaz na stránky římskokatolické farnosti ve Volyni

Město Volyně

Odkaz na stránky města Volyně

Krabice od bot

2017

rozhovor s farářkou sboru

2016

Děkujeme za spolupráci na Krabici od bot 2016. Jsme opravdu vděční za každého, s kým jsme se mohli potkat. Ať to byli dárci, obdarované děti a jejich rodiče, či pracovníci azylových domů. Jakou radost měli děti v jednom z azylových domů, vidíte na fotkách. Sama jsem předávala dárky na Štědrý den v několika rodinách, které neměly tušení, že něco dostanou a přiznám se, že kdybych měla popsat jak to probíhalo, jsem v koncích. Nikde jsme nebyli odmítnuti, bylo to opravdu moc hezké.

Dagmar Balíková

Rekonstrukce sborového domu

Tato rubrika je prozatím prázdná