Kříž

Českobratrský evangelický sbor ve Volyni

Kontakty

Základní informace

Farní sbor Českobratrské církve evangelické ve Volyni
Lidická 124
387 01 Volyně

emailvolyne@evangnet.cz

IČ: 26 52 07 53

Mgr. Daniela Zapletalová Grollová, farářka sboru

Ing. Petr Kučera, kurátor sboru

Číslo bankovního účtu

221793729/0300 - název účtu "FS CCE VE VOLYNI".

Telefony:

telefonMgr. Daniela Zapletalová Grollová 732 971 981

telefonIng. Petr Kučera: 602 408 203

Členy staršovstva jsou:

Facebook

facebookhttps://www.facebook.com/ČCE Volyně

Správce stránek

emailOndra.Balik1@seznam.cz